Darbuotojai

Įsiteisėjus teismo nutarčiai iškelti darbdaviui juridiniam asmeniui bankroto bylą ar kreditorių susirinkimui priėmus sprendimą vykdyti juridinio asmens bankroto procesą ne teismo tvarka, nemokumo administratorius sudaro darbuotojų, su kuriais bus sudarytos terminuotos darbo sutartys dirbti darbovietėje bankroto proceso metu, sąrašą.

Tokios terminuotos darbo sutartys negali trukti ilgiau kaip iki įmonės bankroto proceso pabaigos (Lietuvos Respublikos darbo kodekso (toliau – DK) 62 str. 1 d).

Per tris darbo dienas (grupės darbuotojų atleidimo atveju – ne vėliau kaip per septynias darbo dienas) nuo teismo nutarties iškelti įmonei bankroto bylą įsiteisėjimo arba nuo kreditorių susirinkimo sprendimo vykdyti įmonės bankroto procesą ne teismo tvarka priėmimo dienos darbuotojai raštu įspėjami apie būsimą darbo sutarties nutraukimą ir penkioliktą darbo dieną nuo tokio įspėjimo įteikimo dienos su jais nutraukiamos darbo sutartys (DK 62 str. 2 d.).

Atleidžiamiems darbuotojams išmokama dviejų jų vidutinių darbo užmokesčių dydžio išeitinė išmoka, o jeigu jų darbo santykiai tęsiasi trumpiau negu vienus metus, – pusės jų vidutinio darbo užmokesčio dydžio išeitinė išmoka (DK 62 str. 4 d.).

Atleidžiant darbuotojus dėl darbdavio bankroto DK 57 straipsnio 7 dalies ir 64 straipsnio 4 dalies nuostatos dėl įspėjimo apie darbo sutarties nutraukimą terminų taikymo ir šio kodekso nustatyti darbo sutarties nutraukimo apribojimai netaikomi (DK 62 str. 3 d.).

Susisiekite su mumis

Dėl išsamios teisinės konsultacijos, individualios teisinės analizės ir patarimo ar teisinio atstovavimo kreipkitės į bankroto procese besispecializuojančios advokatų profesinės bendrijos “Merkevičius, Juonys ir partneriai” advokatus.

Įveskite savo vardą
Įveskite teisingą el. paštą
Prašome parašyti temą
Prašome parašyti žinutę
Patvirtinkite tapatybę

© Copyright Advokatų profesinė bendrija Merkevičius, Juonys ir partneriai. Visos teises saugomos. Sprendimas Senu/<as design