Juridinio asmens kreditorių reikalavimų tenkinimas

Juridinio asmens kreditorių reikalavimai yra tenkinami iš juridinio asmens turto, kuris lieka padengus bankroto proceso išlaidas (Nemokumo įstatymo 93 str. 1 d.).

Juridinio asmens turtą, iš kurio tenkinami kreditorių reikalavimai, sudaro šis turtas:

  • juridiniam asmeniui nuosavybės teise priklausantis turtas nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dieną (Nemokumo įstatymo 93 str. 2 d. 1 p.);
  • bankroto proceso metu iš juridinio asmens skolininkų išieškotas turtas (Nemokumo įstatymo 93 str. 2 d. 2 p.);
  • kitas teisėtai bankroto proceso metu įgytas turtas (Nemokumo įstatymo 93 str. 2 d. 3 p.).

Likviduojant juridinį asmenį dėl bankroto, įkaito turėtojo reikalavimai tenkinami pirmiausia iš įkeisto turto (Nemokumo įstatymo 94 str. 1 d.).

Kitų kreditorių reikalavimai tenkinami tokia eile:

pirmąja eile tenkinami šių kreditorių reikalavimai:

  • kreditorių, suteikusių įkeitimu ir (ar) hipoteka neužtikrintą naują ir (ar) tarpinį finansavimą, reikalavimai, kilę juridiniam asmeniui negrąžinus paskolų sutartyse nustatytais terminais (Nemokumo įstatymo 94 str. 2 d. 1 p. a) pp.);
  • su darbo santykiais susiję darbuotojų reikalavimai (Nemokumo įstatymo 94 str. 2 d. 1 p. b) pp.);
  • reikalavimai dėl valstybinio socialinio draudimo, privalomojo sveikatos draudimo įmokų ir įmokų į Garantinį fondą ir Ilgalaikio darbo išmokų fondą (Nemokumo įstatymo 94 str. 2 d. 1 p. c pp.);
  • reikalavimai dėl neįvykdytų prievolių iš bankroto metu vykdytos ūkinės komercinės veiklos (Nemokumo įstatymo 94 str. 2 d. 1 p. d pp.).

antrąja eile tenkinami visi likusieji kreditorių reikalavimai (Nemokumo įstatymo 94 str. 2 d. 2 p.).

Kreditorių reikalavimai pagal šį eiliškumą tenkinami dviem etapais: 

pirmuoju etapu tenkinami kreditorių reikalavimai be priskaičiuotų palūkanų ir netesybų (Nemokumo įstatymo 94 str. 3 d.);

antruoju etapu tenkinama likusi kreditorių reikalavimų dalis (palūkanos ir netesybos) (Nemokumo įstatymo 94 str. 3 d.).

Kiekvienu etapu kiekvienos paskesnės eilės kreditorių reikalavimai tenkinami po to, kai patenkinami atitinkamo etapo pirmesnės eilės kreditorių reikalavimai. Jeigu neužtenka lėšų visiems vieno etapo vienos eilės reikalavimams patenkinti, šie reikalavimai tenkinami proporcingai pagal kiekvienam kreditoriui priklausančią sumą. (Nemokumo įstatymo 94 str. 4 d.).

Kreditorių reikalavimai patenkinami ne vėliau kaip per 14 dienų nuo galutinės bankroto ataskaitos patvirtinimo (Nemokumo įstatymo 95 str. 1 d.).

Susisiekite su mumis

Dėl išsamios teisinės konsultacijos, individualios teisinės analizės ir patarimo ar teisinio atstovavimo kreipkitės į bankroto procese besispecializuojančios advokatų profesinės bendrijos “Merkevičius, Juonys ir partneriai” advokatus.

Įveskite savo vardą
Įveskite teisingą el. paštą
Prašome parašyti temą
Prašome parašyti žinutę
Patvirtinkite tapatybę

© Copyright Advokatų profesinė bendrija Merkevičius, Juonys ir partneriai. Visos teises saugomos. Sprendimas Senu/<as design