Tyčinis bankrotas

Teismas pripažįsta juridinio asmens bankrotą tyčiniu, jeigu nustato, kad juridinio asmens nemokumas kilo dėl sąmoningai blogo juridinio asmens valdymo (veikimu ir (ar) neveikimu) ir (ar) juridinio asmens vardu sudarytų sandorių, kai tapo žinoma ar turėjo būti žinoma, kad jų sudarymas pažeidžia kreditorių teises ir (arba) teisėtus interesus (Nemokumo įstatymo 70 str. 1 d.). Paprastai tariant, kuomet juridinio asmens bankrotą nulėmė ne verslo nesėkmė, nepasiteisinusi rizika, o tyčiniai įmonės valdymo organų veiksmai, siekiant išvengti įsipareigojimų kreditoriams vykdymo.

Teismas, priimdamas nutartį dėl juridinio asmens bankroto pripažinimo tyčiniu, be kita ko, gali atsižvelgti į šiuos požymius:

  • buvo sudaryti nuostolingi ar ekonomiškai nenaudingi juridiniam asmeniui sandoriai, įskaitant ir sandorius, susijusius su akcijų ar kito finansinio turto pirkimu, pardavimu ir (arba) perdavimu, ar priimti kiti nuostolingi ar ekonomiškai nenaudingi juridiniam asmeniui sprendimai (Nemokumo įstatymo 70 str. 2 d. 1 p.);
  • turtas buvo parduotas mažesne negu rinkos kaina, turtas perleistas neatlygintinai, atsiskaitymas už turtą atidėtas juridiniam asmeniui ekonomiškai nenaudingam laikotarpiui ar su juridiniu asmeniu atsiskaityta veiklos nevykdančių juridinių asmenų ir (arba) juridinių asmenų, nepateikusių Juridinių asmenų registro tvarkytojui finansinių ataskaitų rinkinių, akcijomis (Nemokumo įstatymo 70 str. 2 d. 2 p.);
  • kreditorių galimybės nukreipti išieškojimą į juridinio asmens skolininko turtą buvo apribotos arba panaikintos, nes juridinio asmens atsiskaitymai iki bankroto bylos iškėlimo buvo vykdomi pažeidžiant Civilinio kodekso 6.9301straipsnyje nustatytą atsiskaitymų grynaisiais ir negrynaisiais pinigais eiliškumą (Nemokumo įstatymo 70 str. 2 d. 3 p.);
  • juridinio asmens buhalterinė apskaita buvo tvarkoma apgaulingai ar aplaidžiai, Juridinių asmenų registro tvarkytojui nepateikti ar pateikti neteisingi finansinių ataskaitų rinkiniai ir (arba) mokesčių administratoriaus patikrinimo akte nustatytas mokesčių mokėjimo vengimas (Nemokumo įstatymo 70 str. 2 d. 4 p.);
  • veikla ir (ar) turtas buvo perkelti į kitą juridinį asmenį, kai finansiniai įsipareigojimai ar jų dalis liko veiklą ir (ar) turtą perdavusiame juridiniame asmenyje (Nemokumo įstatymo 70 str. 2 d. 5 p.).

Teismas, pripažinęs juridinio asmens bankrotą tyčiniu, ta pačia nutartimi nustato asmenį (asmenis), kurio (kurių) veikimas ar neveikimas sukėlė tyčinį bankrotą (Nemokumo įstatymo 70 str. 3 d.).

Teismas ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo nutarties pripažinti juridinio asmens bankrotą tyčiniu įsiteisėjimo dienos šios nutarties kopiją pateikia prokurorui dėl ikiteisminio tyrimo pradėjimo (Nemokumo įstatymo 71 str. 4 d.).

Juridinio asmens bankrotas gali būti pripažįstamas tyčiniu paties teismo iniciatyva, kreditoriaus arba nemokumo administratoriaus prašymu (Nemokumo įstatymo 71 str. 1 d.).

Nemokumo administratorius per 6 mėnesius nuo teismo nutarties pripažinti juridinio asmens bankrotą tyčiniu įsiteisėjimo dienos turi teisę kreiptis į teismą:

  • dėl juridinio asmens sudarytų sandorių, kurie yra priešingi jo veiklos tikslams ir (arba) galėjo turėti įtakos tam, kad juridinis asmuo negali atsiskaityti su kreditoriais, pripažinimo negaliojančiais (Nemokumo įstatymo 72 str. 1 d. 1 p.);
  • dėl juridinio asmens sudarytų sandorių, kurių jis sudaryti neprivalėjo, jeigu šie sandoriai pažeidžia kreditoriaus teises, o juridinis asmuo apie tai žinojo ar turėjo žinoti (actio Pauliana), pripažinimo negaliojančiais (Nemokumo įstatymo 72 str. 1 d. 2 p.).

Be to, teismui pripažinus juridinio asmens bankrotą tyčiniu, kreditoriai savo pažeistas teises gali mėginti ginti baudžiamajame procese, o turtinio pobūdžio pretenzijas nukreipti į asmeniškai į tą, kuris yra atsakingas už tyčinį bankroto sukėlimą.

Susisiekite su mumis

Dėl išsamios teisinės konsultacijos, individualios teisinės analizės ir patarimo ar teisinio atstovavimo kreipkitės į bankroto procese besispecializuojančios advokatų profesinės bendrijos “Merkevičius, Juonys ir partneriai” advokatus.

Įveskite savo vardą
Įveskite teisingą el. paštą
Prašome parašyti temą
Prašome parašyti žinutę
Patvirtinkite tapatybę

© Copyright Advokatų profesinė bendrija Merkevičius, Juonys ir partneriai. Visos teises saugomos. Sprendimas Senu/<as design