Juridinio asmens likvidavimas dėl bankroto ir pabaiga

Teismas priima nutartį likviduoti juridinį asmenį dėl bankroto praėjus 3 mėnesiams nuo teismo nutarties patvirtinti kreditorių reikalavimus įsiteisėjimo dienos, jeigu per tą laikotarpį nemokumo administratorius nesikreipė į teismą su prašymu nutraukti bankroto bylą ir iškelti restruktūrizavimo bylą arba patvirtinti taikos sutartį (Nemokumo įstatymo 83 str. 1 d.). Juridinio asmens likvidatoriaus funkcijas atlieka nemokumo administratorius Nemokumo įstatymo nustatyta tvarka (Nemokumo įstatymo 84 str. 1 d.).

Likviduojamas dėl bankroto juridinis asmuo gali sudaryti tik tuos sandorius, kurie:

  • yra susiję su juridinio asmens veiklos nutraukimu (Nemokumo įstatymo 84 str. 2 d. 1 p.);
  • yra susiję su ūkinės komercinės veiklos tęsimu, jeigu yra priimtas kreditorių susirinkimo sprendimas dėl juridinio asmens pardavimo (Nemokumo įstatymo 84 str. 2 d. 2 p.);
  • yra numatyti teismo nutartyje likviduoti juridinį asmenį dėl bankroto (Nemokumo įstatymo 84 str. 2 d. 3 p.).

Juridinio asmens likvidavimas dėl bankroto negali trukti ilgiau kaip vienerius metus nuo teismo nutarties likviduoti juridinį asmenį dėl bankroto įsiteisėjimo dienos, nebent teismas motyvuotu nemokumo administratoriaus arba kreditorių susirinkimo prašymu nuspręstų terminą pratęsti (Nemokumo įstatymo 84 str. 3 d., 4 d.).

Po teismo nutarties likviduoti juridinį asmenį dėl bankroto įsiteisėjimo dienos gali būti pradedamos juridinio asmens turto pardavimo procedūros (Nemokumo įstatymo 86 str. 1 d.).

Galutinę juridinio asmens bankroto ataskaitą parengia nemokumo administratorius, ją pasirašo nemokumo administratorius ir kreditorių susirinkimo pirmininkas, gavęs kreditorių susirinkimo pritarimą (Nemokumo įstatymo 99 str. 1 d., 4 d.). Galutinę juridinio asmens bankroto ataskaitą tvirtina teismas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo kreditorių susirinkimo sprendimo apskundimo termino pabaigos, jeigu kreditorių susirinkimo sprendimas nebuvo apskųstas (Nemokumo įstatymo 99 str. 5 d.).

Patvirtinta galutinė juridinio asmens bankroto ataskaita yra pagrindas nemokumo administratoriui atsiskaityti su kreditoriais ir išsimokėti kintamąjį atlygį už bankroto proceso administravimą (Nemokumo įstatymo 99 str. 7 d.).

Nemokumo administratorius ne vėliau kaip per 30 dienų nuo galutinės juridinio asmens bankroto ataskaitos patvirtinimo dienos kreipiasi į teismą su prašymu priimti sprendimą dėl juridinio asmens pabaigos (Nemokumo įstatymo 100 str. 2 d.). Sprendimą dėl juridinio asmens pabaigos priima teismas (Nemokumo įstatymo 100 str. 1 d.).

Teismui priėmus sprendimą dėl juridinio asmens pabaigos, nemokumo administratorius ne vėliau kaip per 14 dienų nuo šio sprendimo įsiteisėjimo dienos kreipiasi į Juridinių asmenų registro tvarkytoją dėl juridinio asmens išregistravimo (Nemokumo įstatymo 101 str.).

Susisiekite su mumis

Dėl išsamios teisinės konsultacijos, individualios teisinės analizės ir patarimo ar teisinio atstovavimo kreipkitės į bankroto procese besispecializuojančios advokatų profesinės bendrijos “Merkevičius, Juonys ir partneriai” advokatus.

Įveskite savo vardą
Įveskite teisingą el. paštą
Prašome parašyti temą
Prašome parašyti žinutę
Patvirtinkite tapatybę

© Copyright Advokatų profesinė bendrija Merkevičius, Juonys ir partneriai. Visos teises saugomos. Sprendimas Senu/<as design