Nemokumo administratoriaus atsakomybė

Nemokumo administratorius juridinio asmens bankroto procese yra savotiškas nuo juridinio asmens bankroto nukentėjusių asmenų pažeistų teisių gynimo garantas, turintis įstatymais numatytą pareigą užtikrinti objektyvų ir skaidrų juridinio asmens bankroto procesą. Vykdydamas Nemokumo įstatyme numatytas pareigas, nemokumo administratorius be kita ko privalo: būti nepriekaištingos reputacijos ir turėti teisę administruoti nemokumo procesus; drausti savo civilinę atsakomybę profesinės civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu; laikytis Nemokumo administratorių etikos kodekso ir t. t. (Nemokumo įstatymo 130 str.).

Nemokumo administratoriui už netinkamą Nemokumo įstatyme numatytų pareigų vykdymą administruojant juridinių asmenų bankroto procesą gali kilti drausminė, civilinė, administracinė ir baudžiamoji atsakomybė.

Nemokumo administratoriaus drausminės atsakomybės atsiradimo pagrindai bei jam taikytinos poveikio priemonės yra detalizuotos Nemokumo įstatyme. Nemokumo administratorių veiklą, jiems administruojant juridinio asmens bankroto procesą, taikydama visumą priemonių, kuriomis siekiama užtikrinti juridinio asmens bankroto proceso kokybę ir patikimumą, prižiūri priežiūros institucija (Nemokumo įstatymo 132 str. 1 d.).

Kaip ir juridinio asmens vadovui ar (ir) dalyviams, taip ir nemokumo administratoriui už neteisėtą elgesį juridinio asmens bankroto procese gali būti taikoma: (i) administracinė atsakomybė už juridinio asmens kreditorių teisių pažeidimą (Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 120 str.) ar baudžiamoji atsakomybė (priklausomai nuo elgesio pobūdžio ir sukeltų neigiamų padarinių).

Nemokumo administratoriui civilinė atsakomybė yra taikoma pagal Civilinį kodeksą, o Nemokumo įstatymas taikomas konkrečioms nemokumo administratoriaus pareigoms išsiaiškinti ir pagrįsti bei jo veiksmų teisėtumui įvertinti. Nemokumo administratoriaus civilinei atsakomybei kilti būtina įstatyme nustatytų sąlygų visuma: neteisėti veiksmai (išskyrus įstatyme nustatytas išimtis), priežastinis ryšys tarp neteisėtų veiksmų ir nuostolių, kaltė (išskyrus įstatymuose ar sutartyse nurodytas išimtis) ir žala (nuostoliai) (CK 6.246–6.249 str.).

Valstybė, siekdama užtikrinti nuo nemokumo administratoriaus neteisėto elgesio nukentėjusiems asmenims realią galimybę atgauti patirtų nuostolių atlyginimą, įpareigoja nemokumo administratorių privalomai apdrausti savo civilinę atsakomybę ne mažesne nei 150 000 Eur dydžio pinigų suma (Nemokumo įstatymo 131 str.).

Susisiekite su mumis

Dėl išsamios teisinės konsultacijos, individualios teisinės analizės ir patarimo ar teisinio atstovavimo kreipkitės į bankroto procese besispecializuojančios advokatų profesinės bendrijos “Merkevičius, Juonys ir partneriai” advokatus.

Įveskite savo vardą
Įveskite teisingą el. paštą
Prašome parašyti temą
Prašome parašyti žinutę
Patvirtinkite tapatybę

© Copyright Advokatų profesinė bendrija Merkevičius, Juonys ir partneriai. Visos teises saugomos. Sprendimas Senu/<as design