Juridinio asmens kreditorių reikalavimų pateikimas ir tvirtinimas

Juridinio asmens kreditoriai savo reikalavimus ir jų pagrindimo dokumentus per 30 dienų nuo teismo nutarties iškelti bankroto bylą paskelbimo priežiūros institucijos interneto svetainėje dienos pateikia paskirtam nemokumo administratoriui, taip pat nurodo, kaip yra užtikrintas šių reikalavimų įvykdymas (Nemokumo įstatymo 41 str. 1 d.).

Nemokumo administratorius patikrina kreditoriaus reikalavimo teisės pagrindimo dokumentus ir ne vėliau kaip per 30 dienų nuo reikalavimų pateikimo termino pabaigos perduoda kreditorių reikalavimus tvirtinti teismui ir prideda savo nuomonę dėl kreditorių reikalavimų pagrįstumo (Nemokumo įstatymo 41 str. 2 d.).

Praleidus šiuos terminus pateikti kreditorių reikalavimai priimami tik tuo atveju, jeigu termino praleidimo priežastį teismas pripažįsta svarbia (Nemokumo įstatymo 41 str. 4 d.).

Kreditorių reikalavimus, kurie yra neginčijami, teismas patvirtina ne vėliau kaip per 20 dienų nuo kreditorių reikalavimų gavimo dienos (Nemokumo įstatymo 42 str. 2 d.).

Teismas nemokumo administratoriaus, juridinio asmens, kreditoriaus, dėl kurio reikalavimo tvirtinimo yra kilęs ginčas, prašymu arba savo iniciatyva gali kreditoriaus reikalavimo tvirtinimo klausimą nagrinėti žodinio proceso tvarka (Nemokumo įstatymo 42 str. 3 d.). Įprastai šis procesas yra rašytinis.

Jeigu juridinio asmens bankroto procesas vykdomas ne teismo tvarka, nemokumo administratorius ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo kreditorių susirinkimo sprendimo dėl kreditorių reikalavimų tvirtinimo apskundimo termino pabaigos, jeigu kreditorių susirinkimo sprendimas nebuvo apskųstas, kreditorių susirinkimo sprendimo kopiją pateikia Garantinio fondo administratoriui (Nemokumo įstatymo 42 str. 5 d.).

Susisiekite su mumis

Dėl išsamios teisinės konsultacijos, individualios teisinės analizės ir patarimo ar teisinio atstovavimo kreipkitės į bankroto procese besispecializuojančios advokatų profesinės bendrijos “Merkevičius, Juonys ir partneriai” advokatus.

Įveskite savo vardą
Įveskite teisingą el. paštą
Prašome parašyti temą
Prašome parašyti žinutę
Patvirtinkite tapatybę

© Copyright Advokatų profesinė bendrija Merkevičius, Juonys ir partneriai. Visos teises saugomos. Sprendimas Senu/<as design